Diamentowy partner

Apator Rector

Poznaj nas

Apator Rector jest obecny na polskim rynku produkcji oprogramowania od 1994 roku i od początku swojej działalności specjalizujemy się w technologią GIS. Naszymi flagowymi produktami są systemy służące do wspomagania zarządzania majątkiem sieciowym oferowane na rynku utilities, telekomunikacyjnym, administracji publicznej i samorządowej. Tworzymy zgrany zespół, który liczy obecnie 150 pracowników.

Zrealizowaliśmy z sukcesem wdrożenie centralnych systemów dla kluczowych operatorów systemów dystrybucyjnych energii elektrycznej na rynku krajowym, tj. Energa Operator oraz Tauron Dystrybucja. W wyniku wdrożenia projektów powstały kompletne i jednolite dla wszystkichoddziałów odzwierciedlenia sieci elektroenergetycznej w systemie klasy GIS, które - wypełnione danymi w procesie inwentaryzacji i paszportyzacji oraz wyposażone w narzędzia informatyczne - wspierają procesy zarządzania w spółkach dystrybucyjnych. Jesteśmy sprawdzonym partnerem w realizacji skomplikowanych, zaawansowanych projektów informatycznych.

W jakich obszarach działamy

Dostarczamy rozwiązania informatyczne w oparciu o wieloletnie doświadczenie oraz znajomość procesów biznesowych sektora energy&utility. Nasze produkty i usługi obejmują m.in.:

 • - zarządzanie informacją przestrzenną (GIS),
 • - zarządzanie pracami (WMS),
 • - zarządzanie pracami w terenie (MWMS),
 • - zarządzanie awariami (OMS),
 • - analityka, modelowanie i obliczenia inżynierskie sieci (NCS),
 • - zarządzanie informacją pomiarową (MDM),
 • - zarządzanie informacją o Kliencie (CIS),
 • - przyłączenie klienta do sieci dystrybucyjnej (NCC),
 • - zarządzanie obsługą Klienta (CSMS),
 • - utrzymanie dystrybucyjnej sprawności operacyjnej majątku sieciowego (CMMS),
 • - zarządzanie informacją zarządczą (MIS),
 • - zarządzanie przedsiębiorstwem (ERP).

Po dołączeniu do Grupy Apator, rozszerzyliśmy działalność na inne obszary rynkowe, w których integrujemy dotychczasową wiedzę z zakresu budowy systemu i dostarczania usług IT z technologią i metodyką pomiarową oferowaną przez pozostałe spółki Grupy Apator. Nowe obszary zainteresowania dotyczą rozwiązań mobilnych tworzonych w oparciu o technologie Windows i Android, umożliwiające udostępnieniu wielu funkcjonalności jednostkom klientów pracującym w terenie. Pełnimy rolę centrum kompetencyjnego ds. budowy i wdrażania systemów informatycznych dla klientów spółek całej Grupy.

Z kim współpracujemy?

Podstawą naszej strategii tworzenia innowacyjnych rozwiązań jest budowanie relacji z firmami, których sprzęt, oprogramowanie i usługi uzupełnią nasze własne - tworząc w ten sposób wartość dodaną.

W jakich technologiach pracujemy?

Wykorzystujemy oprogramowanie ArcGIS firmy ESRI - światowego lidera wśród dostawców platformy programowej dla systemów GIS. Nasze rozwiązania oparte są na technologii wielowarstwowej, opartej o ASP.NET, protokół SOAP oraz system zarządzania relacyjną lub obiektową bazą danych. Większość naszych aplikacji uruchamiana jest w środowisku przeglądarki stron www – bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania. Usługa biznesowa (Enterprise Service) to szereg usług typu Web Service opartych na logice biznesowej, które można pobierać i wielokrotnie wykorzystywać do obsługi konkretnego procesu biznesowego. Agregacja usług Web Service w usługi biznesowe na poziomie organizacji zapewnia bardziej stabilną podstawę automatyzacji scenariuszy biznesowych obejmujących całą firmę.

www.apator.com